logo harre's tree removal

Privacyverklaring

Sluit venster
privacyverklaring


Harre's Tree Removal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gerrit van Willigen is de Functionaris Gegevensbescherming van Harre's Tree Removal. Hij is te bereiken via privacy@harrestreeremoval.nl. Klik op de link of kopieer het mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Harre's Tree Removal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
- Het afhandelen van jouw betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Harre's Tree Removal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke termijn zoals die gesteld is door de Belastingdienst. Op dit moment geldt daarvoor een termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Harre's Tree Removal verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in alle andere gevallen nooit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De website van Harre's Tree Removal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Enige uitzondering daarop zijn de gegevens die wij wettelijk gezien nodig hebben voor het voeren van onze administratie en te voldoen aan de voowaarden zoals die gesteld zijn door de Belastingdienst.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Harre's Tree Removal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort of IDS kaart) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het mailadres in de hierboven genoemde contactgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Harre's Tree Removal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het mailadres in de hierboven genoemde contactgegevens.

Internetsites van derden.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Onverhoopt toch een klacht?
Harre's Tree Removal wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link die in een nieuw vester of nieuw tabblad zal openen.