logo harre's tree removal
kapvergunning


De kapvergunning zoals die eerder bestond is vervangen door de omgevingsvergunning en of je die aan moet vragen bij het verwijderen van een boom is afhankelijk van de gemeente waar je woont. De ene gemeente wil nog voor elke boom een vergunning afgeven, de volgende heeft een bomenlijst en alles wat daar niet op staat mag weg en de andere gemeente heeft wat voorwaarden qua afmeting of de boom vergunningsvrij weg kan of niet.

Daarnaast is er in de meeste gevallen nog het verschil of je binnen of buiten de bebouwde kom woont en of je een dunning uit wilt voeren (het selectief verwijderen van een aantal bomen waardoor andere bomen meer ruimte krijgen om gezond verder te kunnen groeien) of dat je echt een heel perceel wilt gaan kappen. In het geval van een bomenlijst is het mogelijk dat er bomen op staan die particulier bezit zijn, dus het loont altijd de moeite die lijst even te controleren.

Alle info die je nodig hebt is in de meeste gevallen te vinden op de website van je gemeente.